Kürtaj nedir?

Hekimlikte, özel aletlerle dokuları, organları kazıyıp temizleme işi ve bir tedavi usulüdür. Daha çok kadın hastalıklarında, rahmin içini kazımak için yapılan ameliyatlara kullanılır. İşlem, teşhis veya tedavi maksadı ile rahim içyüzeyinin kazınması veyahut 12 haftaya kadar olan gebeliklerin sona erdirilmesi için yapılır ise de halk arasında daha çok ikinci manası bilinir. 12 haftayı aşan gebeliklerde bu metod zor ve daha risklidir. Bu zamanı aşan hallerde gebeliğin sona erdirilmesi gerektiğinde başka tıbbi ameliyelere başvurulur. Kürtaj lafzı altında esas olarak iki işlem incelenir. Bu işlemler ve prensipleri kısaca şöyledir:

Hastaya lokalden genele kadar değişebilecek anestezi öncesi ön hazırlıkları uygulanır. Bunun gayesi hastanın sakinleştirilmesi ve ayrıca anestezi komplikasyonlarının azaltılmasıdır. Hasta kan grubuna uygun kafi kan, ameliye öncesi ihtiyaten hazır bulundurulmalıdır. Tıbbi müdahale ile kürtaj yapılır. Komplikasyonları: Kürtaj esnasında rahim ağzı yırtılabilir, rahim delinebilir ve takiben kanama, karın zarı iltihabı, barsakların zedelenmesi, genital enfeksiyon gelişebilir.

Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz, düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik gibi durumları almak için de yapılır. Dış gebelik kürtaj ile alınamaz, ameliyat veya ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için değil gebe olmayan hastalarda rahim içerisinden alınan  materyaller için de kullanılan bir terimdir. D/C veya D&C şeklinde kısaltılabilir.

Bu harfler Dilatasyon küretaj'ın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının genişletilmesi rahim içerisine küretajı yapmak için gerekli aletleri (küret veya aspiratör, kanül) sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk şeklinde kalınlıkları giderek artan metal bujiler kullanılır. Çoğunlukla bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanül rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi yapılabilir.

Kimler kürtaj yaptırabilir?

18 yaşından büyük ve evli olan bayanlar eşlerinin imzası ile onay alınarak kürtaj olabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar olan bayanlar ise sadece kendi rızaları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından küçük olanların evli veya bekar olsalar da anne-babalarının onayı gerekir. 15 yaşından küçükler ailelerinin izni dahi olsa kürtaj olamazlar, öncelikle durumun adli mercilere bildirilmesi gerekir. 10 haftadan büyük gebeliği olanlar onay verseler dahi yasal olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ancak bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir hastalık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir

Aspirasyon kürtaj: Uygun hazırlıkları takiben elektrikli veya mekanik bir vakum kaynağına hortumla bağlı boru tarzındaki küretle gebelik mahsülünün içinde bulunduğu amniyon kesesi delinir ve içindeki mayi vakumla emilir. cenin ise, özel pensle çıkarılır. Bilahare içeride kalan artıklar tekrar vakuma bağlı küretle kazınır ve emilir. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşlemi takiben enfeksiyon çok nadirdir. 3-5 gün hafif kanama olması genelde normaldir. Az rastlanmakla birlikte bu ameliyede de rahim delinmesi ihtimali her zaman vardır.

Karmen aspirasyon: Büyük bir kaynağa ihtiyaç göstermeksizin özel surette yapılmış enjektör tarzı bir aletle vakum gücü temin edilir. Bunun ucuna takılan boru tarzında polietilen kanüllerle bir öncekine benzer işlem tatbik edilir. Bütün dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan bir metottur.

Kürtajı kimler yapabilir?

Kürtaj için her halukarda bir kadın hastalıkları ve doğum mütehassısının mesuliyeti aranır. 10 haftayı doldurmayan gebeliklerde bir mütehassıs veya onun mesuliyeti altında, S. ve S.Y. B.’nin ehliyet (yeterlilik) belgesini haiz bir pratisyen hekim tarafından hastane veya uygun mahallerde yapılabilir. 10 haftayı aşan gebeliklerde ise kürtaj sadece mütehassıs hekim veya hekimlerce hastane şartlarında yapılır.

Kürtajın kanuni yönü: Memleketimizde kürtaj ile ilgili kanuni hükümler 27 Mayıs 1983 tarihli 18059 sayılı ResmiGazete’de yayınlanan 2827 numaralı "Nüfus Planlanması Hakkında Kanun"la tespit edilmiştir. Bu kanuna göre:

Madde 2’den: Gebelik sonlandırılması, devletin gözetim ve denetimi altında ve sadece kanunun öngördüğü hallerde yapılabilir.
Madde 5’ten: Gebeliğin 10’ncu haftası doluncaya kadar annenin sıhhati açısından tıbbi bir mahzur olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.

Gebelik müddeti 10 haftadan fazla ise ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete sebep olacağı hallerde nisaiye ve ilgili daldan bir mütehassısın mazereti raporları ile rahim tahliye edilir. Hayatı tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim rahimi tahliye eder. Ancak mümkünse ameliye öncesinde, değilse en geç 24 saat sonrasında durumu ilgili makamlara bildirmeye mecburdur. Gebelik sonlandırılmasında izin: Madde 6’dan: Müdahale gebe kadının iznine, evli ise ilaveten eşinin rızasına, küçüklerde küçüğün rızası ve velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır.

Ancak akıl maluliyeti bulunan gebe kadının rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. İzin almanın zamana ihtiyaç gösterdiği hayatı veya hayati bir organı tehdit eden acil hallerde izin şart değildir. Kürtajın sosyal yönü: Kürtaj tıbbi zaruretler dışında bütün dünyada sosyal bir problemi yansıtır. Mevzuun serbestlik kazandığı ülkeler yanında, tartışmalı olduğu ülkeler de vardır. Meşru veya gayrimeşru gebeliklerin sonlandırılmasında sıklıkla başvurulmaktadır. Kürtaj talep eden kadın, kendince pekçok sebep görebilir. Bunların başlıcaları sosyo-ekonomik sebepler ve gebeliğin istenmeden veya gayrimeşru gelişmesidir.

Çeşitli engellerle kürtaj imkanına ulaşmamış binlerce kadının akla hayale gelmeyecek gayri sıhhi usullerle gebeliğini kendi kendine sonlandırma gayreti ve gelişen ağır hastalık tablosu sonucunda hayatını kaybettiği de çok acı bir gerçektir. Kanuni, tıbbi, dini, ahlaki ve sosyo kültürel yönden uygun hallerde kürtaj uygulaması bu ölümlere belki nisbi bir çözüm getirebilecektir. Çünkü, gayri sıhhi düşük gayretlerine daha çok sosyal veya mesafe itibarıyla zaten hekime uzak olan yerlerde rastlanmaktadır. Kürtajın dini yönü: İslam dininde özürsüz çocuk düşürmek, her halinde haramdır, yasaktır. Hele fakirlikten korkarak, ana rahmindeki çocuğu öldürmek, haksız yere cana kıymak olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir.

Ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden çocuk düşürmek caiz olur. Bunun için birkaç gün içinde tesirini gösteren, reçete ile satılan zararsız ilaçlar cilt altına veya adaleye şırınga edilmektedir. Uzuvlar, ortalama 120 günde teşekkül eder. Canlı çocuğu almak da, aldırmak da haramdır. Çocuk olmaması için önceden tedbir alınabilir. İslamiyette fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu, çocuk düşürmek için özür olmaz. Din bilgilerinin öğrenilmesinin yasaklanması sebepiyle bu memleketlerde yaşayan Müslümanların çocuklarına din bilgisi öğretememek, İslam terbiyesi ile yetiştirememek korkusu özür olur.

Sözlükte "kürtaj" ne demek?

1. Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri, hasta ya da zararlı sayılan dokuları kazıyarak alma, kazıma.
2. Dölyatağının içini kazıyıp dölütü alma eylemi.

Kürtaj kelimesinin ingilizcesi

n. abortion, curettage
Köken: Fransızca

Kürtaj ne demek? (Ekonomi)

(Brokerage) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kullanılan bir deyim. Borsa üyeleri, müşterileri adına yaptıkları işlemler için onlardan bir komisyon alırlar ki buna "kürtaj" adı verilir. Kürtaj ödemelerinin bir kısmı Borsa’ya gider. Tarifesi, Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç